Nieuws

 • 19 april Liberaal Café

  VVD Heiloo organiseert vrijdag 19 april van 17-18 uur het Liberaal café. Locatie café Herberg Jan. Lees verder

 • Bezoek TATA

  © e

  BEZOEK AAN TATA STEEL Vrijdagmiddag 5 april brachten zo’n 40 gemeenteraadsleden en bestuurders van de VVD een bedrijfsbezoek aan Tata Steel in IJmuiden. Vanuit de fractie van Heiloo waren Arjen Vroegop en René van Splunteren erbij aanwezig. De organisator, Jeroen Verwoort, VVD wethouder te Velsen, Lees verder

 • Valentijns actie VVD in Heiloo

  VVD zet jongeren die zich inzetten voor The Spot in het zonnetje. VVD Noord-Holland en VVD Heiloo delen ieder jaar rond Valentijnsdag een taart uit aan personen of organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. Nu was het de beurt aan de jongeren die zich inzetten voor de totstandkoming van The Spot. Ook de honk- en softbalclub Double Stars werd door Esther Rommel (gedeputeerde) en Rob Opdam/ Arjen Vroegop (VVD Heiloo) in het zonnetje gezet. Nadat ergens 2018 het idee is ontstaan en er meerdere locaties zijn onderzocht wordt nu dan eindelijk het eerste deel van The Spot aangelegd. Lees verder

 • Arjen Vroegop in de Uitkijkpost

  Column Arjen Vroegop, UKP 15feb 1. Wie ben je in 5 tot 10 steekwoorden? “Altijd bezig voor de goede zaak!”, zegt mijn buurman. 2. Waarom ben je raadslid? Lees verder

 • Fractievoorzitter VVD-HEILOO

  In de Uitkijkpost van januari werden fractievoorzitter René van Splunteren enige vragen voorgelegd. Hieronder staan zijn antwoorden: 1. Wie ben je in 5 tot 10 steekwoorden? Lees verder

 • Liberaal Café 15 december

  Vrijdag 15 december van 17-18 uur organiseert VVD Heiloo weer een Liberale borrel bij café-restaurant HerbergJan . Kunnen we bijpraten over Zandzoom, Verkeer, De Buch en alles wat ons Liberalen boeit. Iedereen is welkom! Lees verder

 • Bedankje voor onze vrijwilligers

  Dankzij vrijwilligers bloeit het verenigingsleven en kunnen organisaties activiteiten ontplooien die ons dorp ten goede komen. Ieder jaar biedt het college van burgemeester en wethouders vrijwilligers aan om deel te nemen aan een activiteit. Het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo (VIP) organiseerde ook dit jaar weer leuke activiteiten. Het college spreekt zijn waardering uit voor de deelnemers door ook zelf aanwezig te zijn. Lees verder

 • DE VVD HEILOO EN DE BEGROTINGSBEHANDELING

  Maandag 6 november heeft de gemeenterad van Heiloo de begroting voor het jaar 2024 behandeld. De VVD Heiloo heeft geconstateerd dat deze er op papier nog wel positief uitziet met een voordelig saldo voor de komende twee jaar, maar heeft ook gewaarschuwd voor het dreigend tekort vanaf 2026. Door een andere opzet van het gemeentefonds betaalt Den Haag dan veel minder aan de gemeentes. Er zijn veel plannen om Heiloo nog mooier en leefbaarder te maken, maar we moeten er ook rekening mee houden dat niet alles kan en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarom heeft de VVD Heiloo een lijstje opgesomd van de onderwerpen die in ieder geval moeten worden opgepakt en uitgevoerd door het college: Lees verder

 • Liberaal Café 29 september

  Vrijdag 29 september van 17-18 uur organiseert VVD Heiloo weer een Liberale borrel bij café-restaurant Herberg Jan. Kunnen we bijpraten over de situatie bij theater de Beun, 1-richtingsverkeer voor vrachtwagens en de Buch. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor verslechtering van de dienstregeling op het spoor

  VVD-Heiloo ziet dat het voorgenomen besluit Dienstregeling 2024 van de NS een verslechtering van de dienstverlening in houdt. Het wordt nu zorgelijk. In de periode 2014-2020 gebruikten er dagelijks 5000 inwoners van Heiloo de trein. Dat is gedaald naar 3500 in 2022. Deels wellicht door Corona, maar ook omdat de verbinding met Amsterdam en Haarlem er niet beter op geworden is. Kon je in 2006 nog in 1 uur naar Den Haag, nu doe je daar al gauw 5 kwartier over. Lees verder

 • Wethouder Opdam en coalitie aan de slag na storm Poly in Heiloo

  Op initiatief van VVD-Heiloo is een afvaardiging van de gemeenteraad Heiloo en wethouder Opdam op diverse plaatsen in Heiloo aan de slag gegaan om de door storm Poly ontstane puinhoop op te ruimen. Lees verder

 • Bijdrage VVD Heiloo bij de algemene beschouwingen over de kadernota

  17 juli 2023 Voorzitter, Voordat ik nu inga op een aantal aspecten van deze kadernota wil ik graag het college en de ambtelijke ondersteuning danken voor de duidelijke tekst en de heldere uitleg die gegeven is tijdens de raadsinformatieavond en voor de beantwoording van de gestelde vragen. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Sinds vorige week is het landschap in Nederland aanmerkelijk gewijzigd. Door de val van het kabinet zal het land zeker een jaar tot stilstand komen en worden over belangrijke onderwerpen geen besluiten Lees verder

 • Liberaal Café 30 juni

  VVD Heiloo organiseert vrijdag 30 juni van 17-18uur in café HerbergJan het Liberaal Café. Graag praten we met u bij over wat er in en om het dorp gebeurt. O.a. over Lees verder

 • Reactie VVD op bericht tijdelijke opvang asielzoekers in Hotel Fletcher Heiloo.

  VVD Heiloo heeft met verbazing kennisgenomen van bericht vandaag mbt komst 80 asielzoekers overmorgen in motel Fletcher in Heiloo. VVD Heiloo zal hier nu en later kritisch naar blijven kijken. Voor persverklaring Lees verder

 • Brenda Bruin, raadslid VVD-Heiloo

  Vijf vragen in de Uitkijkpost 24 mei 2023 Lees verder

 • Liberaal Café 26 mei

  © e

  VVDHeiloo organiseert vrijdag 26 mei van 17- 18uur het maandelijkse Liberaal Café. Locatie: Grand Café Herberg Jan in Heiloo. We praten bij over de boekpresentatie landgoed Ter Coulster en de vorderingen met de geluidswal langs de A9 . Wees welkom! Lees verder

 • 31/3 Liberaal Café

  VVD-Heiloo organiseert vrijdagmiddag 31 maart van 17.00 tot 18.00 uur het Liberaal Café bij Herberg Jan. Lees verder

 • Zorgen over verkeer in Heiloo - een reactie van VVD Heiloo

  De afgelopen weken stonden er diverse ingezonden mededelingen in de Uitkijkpost en op de socials over het besluit van de gemeenteraad Heiloo over verkeersbeleid en mogelijke consequenties daarvan voor Ypestein. VVD Heiloo wil graag met indieners over in gesprek blijven en ook op deze wijze reageren. Voorop gesteld: waar het nieuwe verkeersbeleid voor heel Heiloo veel beter uitpakt dan nu, zijn er ook wijken waar het minder gunstig uitpakt. Daar moeten we niet omheen draaien. Het is zaak om bij de uitvoering de nadelige effecten op te lossen. Lees verder

 • Valentijns actie VVD-Heiloo

  Elk jaar rond Valentijnsdag zet de VVD Heiloo iemand of een organisatie in het zonnetje, die in onze ogen wat extra steun kan gebruiken. Dit jaar is gekozen voor de winkeliers in het winkelcentrum ’t Loo. Gelukkig zijn de meesten de dip in de omzet door Corona te boven gekomen, maar de hoge energieprijzen blijven een groot risico voor de continuering van de bedrijfsvoering, kortom alle reden om dit keer extra aandacht aan deze ondernemers te schenken. Afgelopen zaterdag kwam daarom onze provinciaal gedeputeerde (en plaatsgenoot) Esther Rommel met een taart naar de voorzitter van de winkeliersvereniging Willem van den Berg (Kaashuis Tromp). Hij beloofde om de taart eerlijk onder alle ondernemers van het winkelcentrum te verdelen. Namens de VVD Heiloo overhandigde ons raadslid Brenda Bruin hem ook een bos bloemen. Lees verder

 • De begroting 2023 en de standpunten van de VVD Heiloo

  De begroting 2023 en de standpunten van de VVD Heiloo. Op 7 november jl. heeft de gemeenteraad de begroting van Heiloo voor 2023 besproken en goedgekeurd. Hieronder zet fractievoorzitter René van Splunteren het belangrijkste van die avond op een rijtje: • De VVD Heiloo had samen met enige andere partijen 2 moties ingediend, die beide zijn aangenomen, waarbij in de ene gevraagd wordt om verbetering van de leefbaarheid bij de Lus/Ambachtsweg o.a. door meer groen te plaatsen en in de andere om illegale verbouwing en bewoning in kaart te brengen en waar nodig hierop te handhaven. • Ook hebben wij diverse moties gesteund, zoals een waarin gevraagd wordt om te onderzoeken of overbodige fietspaaltjes verwijderd te kunnen worden, verder een om de verkeersveiligheid in Zuiderloo te verbeteren en vervolgens nog twee om zowel inwoners als verenigingen te helpen bij verduurzamen en bij het bestrijden van de energiearmoede. • In onze inbreng hebben wij verder gepleit voor voorzichtig financieel beleid. Het perspectief voor Heiloo ziet er gunstig uit met een te verwachten positief resultaat t/m 2025, maar dat betekent niet dat we nu geld over de balk moeten smijten. Laten we onze reserves voeden met die positieve resultaten. Gezien de nationale en internationale ontwikkelingen zijn tegenvallers niet ondenkbaar. • Ook was de VVD blij te constateren dat de VVD wethouder van financiën het percentage van de OZB heeft verlaagd. Omdat de waarde van de huizen is gestegen, zou er veel meer opbrengst van de OZB zijn geweest, als hetzelfde percentage als het jaar ervoor was gehanteerd. Dat is niet gebeurd. Dat zou een onterechte aanslag zijn geweest op de portemonnee van onze inwoners. Om de opbrengst gelijk te laten zijn is dus het percentage verlaagd, waarbij er alleen een inflatiecorrectie van 2,4% is toegepast. • De VVD Heiloo is een groot voorstander van het spoedig realiseren van de afslag A9, van het snel bouwen in de Zandzoom en spoed zetten achter het vernieuwen van het bestemmingsplan. We hebben het college geprezen dat het bij de voorbereidingen al rekening had gehouden met de nieuwste stikstofuitspraak van de Raad van State. De VVD zal blijven pleiten voor woningbouw in de categorieën waar behoefte aan, vanzelfsprekend met aandacht voor groen en de natuur, maar niet zodanig dat de bescherming van een kikker de broodnodige woningbouw kan verzieken. • De VVD Heiloo is blijven hameren op de noodzaak van een energie leverend geluidsscherm langs de A9 van plan Oost tot aan de Lagelaan. Daarom zal er door Rijkswaterstaat in 2023 een onderzoek komen naar de haalbaarheid hiervan. Wij wachten vol vertrouwen het resultaat hiervan af. • Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie, zij zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en welvaart. In deze energiecrisistijd vindt de VVD fractie het belangrijk om naast die van de inwoners ook aandacht te vragen voor de noden van de ondernemers. We hebben het college opgeroepen om daar waar mogelijk mee te denken met verzoeken van ondernemers die een oplossing kunnen bieden en niet bij voorbaat deze af te wijzen omdat er regels zijn die zich er tegen verzetten. • Liberalen – de naam zegt het al – stellen de vrijheid van het individu op de eerste plaats. Dat betekent zoveel mogelijk je eigen keuzes kunnen maken, maar ook dat er een vangnet is voor hen die hiertoe – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn. Het uitgangspunt dient te zijn dat iedereen zo veel mogelijk in staat wordt gesteld om de eigen keuzes te maken. Wij blijven erop toezien dat de overheid een zorgzame en niet een betuttelende overheid zal zijn. Voor de uitgesproken tekst: Lees verder