DE VVD HEILOO EN DE BEGROTINGSBEHANDELING


·         Herinrichting van de Stationsweg en de Zeeweg, zodat er minder verkeer door het centrum van ons dorp gaat, waarbij vooral een vermindering van het vrachtverkeer speerpunt is;

·         Verfraaiing van het Looplein door een combinatie van extra woningbouw, meer terrassen en goede parkeergelegenheid;

·         Door blijven gaan met de voorbereidingen van de afslag A9, die noodzakelijk is voor een goede afwikkeling van het verkeer;

·         Onderzoek naar herstel van het cameratoezicht bij het station, nu het aantal fietsendiefstallen weer toeneemt;

·         Aanpak van het Stationsplein met onder andere verbetering van de mogelijkheden tot fietsparkeren bij het station: meer plaatsen in de stallingen, waardoor er geen fietsen meer her en der neergezet staan en je moet slalommen om het station te bereiken;

·         Bouw van zoveel mogelijk woningen, zowel in de te ontwikkelen Zandzoom als op de diverse inbreilocaties in Heiloo met aandacht voor alle categorieën woningen, uitgaande van de vraag en behoefte van de woningzoekenden;

·         Aandacht voor het groen in ons dorp; behoud van de groene ring om Heiloo, waarbij ons mooie landschap dient voor landbouw, natuur en recreatie, o.a. door het aanleggen van fietspaden naar het noordwesten en in de richting van Akersloot.

De VVD ziet ook dat de BUCH in zijn huidige vorm een schip van bijleg is geworden. Van schaalvoordelen is geen sprake. In feite ontstaat een democratisch deficit, omdat de 4 gemeentes de plannen van de 4 gemeenteraden niet meer kunnen uitvoeren. Dat zijn plannen waarover u als inwoner heeft gestemd. In Heiloo gaat daarom nu een bestuurskrachtonderzoek worden uitgevoerd.  Met een ruime meerderheid heeft de raad de begroting goedgekeurd en kan het college aan de slag. De VVD Heiloo zal het college constructief kritisch blijven volgen bij het realiseren van al deze plannen.