Bezoek TATA

, had gezorgd voor een afwisselend en informatief programma. We begonnen met een inleiding door een van de directieleden over de transitie naar groen staal en het overstappen gedurende de komende jaren naar nieuwe energiebronnen, gecombineerd met een aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot. Tata Steel neemt daarnaast via de zg roadmap naar 2030 maatregelen om overlast en gezondheidsrisico’s voor de regio te beperken. Er zijn in dat opzicht forse stappen gezet om bijvoorbeeld overlast door stof te beperken.

Daarna ging het gezelschap de bus in en maakten we een rondrit over het uitgestrekte terrein, waarbij we op diverse plekken uitstapten en de fabrieksonderdelen konden betreden. Het was indrukwekkend te zien hoe staal van 2300 graden Celsius in ‘plakken’ te voorschijn kwam en uiteindelijk eindigde als opgerold staal met een dikte van enkele millimeters; en de productie daarvan bedraagt zo’n 7 miljoen ton per jaar. De betekenis voor de werkgelegenheid, zowel direct als indirect in de regio is enorm (29.000 fte) en het is dan ook te hopen dat in samenwerking met de lokale en landelijke overheid dit bedrijf zal slagen om alle plannen m.b.t. de vernieuwing van de productieprocessen en tegengaan van overlast te realiseren. De VVD steunt dit initiatief van harte!