Zorgen over verkeer in Heiloo - een reactie van VVD Heiloo

Heiloo had een verkeersplan, maar daarin ontbraken belangrijke keuzes over hoe om te gaan met drukke verkeersstromen. Daardoor neemt de drukte en verkeersonveiligheid toe en daar moet een einde aan komen. Met het raadsbesluit wordt duidelijk wat toelaatbaar is qua verkeerdrukte en op welke wijze verkeerstromen veilig kunnen lopen. Daarin was één ding duidelijk; een oplossing hier creëert een knelpunt elders. Er is duidelijk sprake van een  waterbedeffect. Voor de VVD is het van belang dat we uit kunnen leggen waarom we hier toch achter staan.

Met de maatregelen die we na aanleg afslag A9 gaan nemen, neemt de verkeersbelasting op het Rosendaal toe van 5.100 naar 8.600 voertuigen per etmaal. Voor Ypesteinerlaan-noord van 3.200 naar 8.100 voertuigen per etmaal. Dat is een forse verhoging van de verkeersdrukte. Punt is wel dat de wegen nu al zo zijn ingericht dat er 10.000 voertuigen per etmaal overheen kunnen. Geen fietsers op de rijbaan, maar op een afgescheiden fietspad. Overzichtelijke kruisingen en oversteekplaatsen. Alternatieve maatregelen leveren ontoelaatbare drukke en gevaarlijke situaties op elders in Heiloo. En dat op wegen die daar niet voor ingericht zijn.

Voor de VVD is niks doen en nog eens een paar jaar doorrekenen en tekenen beslist een heilloze weg die geen enkel gemeentelijk belang dient. Hoezeer sommige partijen met hun droombeelden ons dat ook voorspiegelen. De VVD gaat liever uit van goede verkeersmodellen en scenario’s die niet op een mening zijn gebaseerd maar op gewoon goed doorrekenen. Daarbij nemen we geen onomkeerbare maatregelen. Als het straks anders moet, moet dat ook kunnen. Dat geldt ook voor de geplande Knip. Doel van de maatregelen is om verkeerstromen te verleggen, bijvoorbeeld door het verkeer naar west-Heiloo meer door de tunnel te laten rijden. Of het gebruik veranderen. Zoals onze klimaatambassadeur, dhr Van der Wal laatst zei; “boodschappen haal ik eens per week met de auto, voor de rest fiets ik in Heiloo.” Dat is een mooi voorbeeld dat doet volgen.

Keuzes over verkeer maken emoties los. De VVD neemt haar verantwoordelijkheid en laat zich niet leiden door populisme, doemdenken en mooie beloftes. Liever transparant, betrouwbaar en reëel.

Namens de fractie van VVD Heiloo,

Arjen Vroegop, raadslid

Reageren? VVDHeiloo@outlook.com